Mission of The Way to More?

 

More personal development, improvement and Dutch language! This is called studying Dutch differently! 🙂

Ik geloof dat we in het leven moeten streven naar verbetering: van onszelf, onze gezondheid, onze relaties, ons werk en onze vrije tijd. Het hoeft niet allemaal perfect. Maar het kan altijd wat beter. Ik zie het leven als ‘de weg naar meer’.

‘The Way to More’ is jouw weg naar meer persoonlijke ontwikkeling en verbetering. Tegelijkertijd, als je Nederlands leert, is dit ook jouw weg naar meer en beter Nederlands. Echt Nederlands en niet alleen het Nederlands uit je grammaticaboeken.

Via deze pagina wil ik graag wat tips delen, die jij misschien handig gaat vinden. Die misschien iemand gaan helpen en tot actie of denken gaan zetten. Of misschien tot meer rust of motivatie leiden? Laten we het ontdekken!

I believe that in life we should strive for improvement: of ourselves, our health, relations, work and our free time. It does not have to be perfect. But it can always be a little better. I see the life as ‘the way to more’.

‘The Way to More’ is your way to more personal development and improvement. At the same time, if you are studying Dutch, it is also your way to more and better Dutch. Real Dutch and not only the Dutch language you know from your grammar books.

Through this page I want to share some tips, that could be useful for you. That will put you into action or will make you think. Or maybe they will bring more peace and motivation? Let’s discover it!


Ik ken op dit moment drie talen en ik ben de vierde aan het leren. Ik vind het leuk om te doen en ik weet hoe je dat effectief kan doen. Ik weet ook dat het soms saai kan zijn. Dat je gedemotiveerd kan zijn of worden. Of dat het niet lukt en dat je daarom wilt stoppen. Ik geloof dat een taal leren alleen uit de boeken en tijdens de cursussen niet voldoende is. Niet genoeg voor echte vooruitgang, plezier, motivatie en interesse. Daarom kun jij hier op een veel naturelere manier Nederlands leren en aan je persoonlijke ontwikkeling werken. Het is dus echt Nederlands op een andere manier!

At this moment I know three languages and I am learning the fourth. I like learning languages and I know how to do it effectively. I also know that it can be boring sometimes. That you might be or become demotivated. Or that it is not working so you want to stop. I believe that learning a language only from books or during a course is not enough. Not enough for real progress, pleasure, motivation and interest. Therefore you can practice your Dutch here in a more natural way and work on your personal development. This is really learning Dutch in a different way!


Je kunt hier jouw Nederlands verbeteren door mijn blog te lezen, luisteren naar de podcast en spreken tijdens de online spreeksessies met mij. De blog en de podcast probeer ik in ‘makkelijker’ Nederlands te schrijven/opnemen. Langzamer, met meer pauzes, met makkelijkere woorden en grammatica. Zodat je het kan blijven volgen en begrijpen. Daarbij krijg je nog ondersteunende materialen die je nog verder zullen helpen! Geweldig, toch?

You can improve your Dutch by reading my blog, listening to the podcast and talking with me during the online conversation classes. I try to write the blog and record the podcast in ‘easier’ Dutch. Slower, with more breaks, with easier words and grammar. That way you will be able to follow and understand more. Additionally, you will get more supportive materials that will help you. Awesome, right?


De website is vooral bedoeld voor mensen die al een beetje Nederlands spreken. Hierbij denk ik aan A1+ tot B2 niveau. Natuurlijk hoef je niet gelijk alles te begrijpen. Stap voor stap gaat het beter worden. Ik beloof het je! 😊 Ben je een beginner? Geen probleem. Je kan een basiscursus doen met mij, zodat je later ook de blog en de podcast kan begrijpen!

The website is meant for people that already speak some Dutch. They might range from A1+ level to B1. Of course you don’t have to understand everything. Step for step you will improve. I promise! 😊 Are you a beginner? No problem. You can do a beginner course with me in order to understand the blog and the podcast later!


 

Fans of The Way to More

Patrycja is an excellent communicator, an empathic person who is always willing to help by adding her knowledge and enthusiasm! She adapts the lessons in order to get the best from you and your targets. Every time I have a lesson with her, she boosts my motivation. She showed me by getting great results how CONSISTENCY is the key!

Natalia

Test
2020-06-17T12:15:22+00:00

Natalia

Patrycja is an excellent communicator, an empathic person who is always willing to help by adding her knowledge and enthusiasm! She adapts the lessons in order to get the best from you and your targets. Every time I have a lesson with her, she boosts my motivation. She showed me by getting great results how CONSISTENCY is the key!

I have had several Dutch teachers, but nobody like Patricia, since I started taking classes with her my Dutch has improved a lot. The classes have always been personalized to my way of learning, she knows how to distinguish the strengths that you have when learning languages, and how to use them in your favor. Time goes by super fast in class, the best Dutch teacher I have ever had!

Idalia

Test
2020-06-09T21:15:42+00:00

Idalia

I have had several Dutch teachers, but nobody like Patricia, since I started taking classes with her my Dutch has improved a lot. The classes have always been personalized to my way of learning, she knows how to distinguish the strengths that you have when learning languages, and how to use them in your favor. Time goes by super fast in class, the best Dutch teacher I have ever had!

I tried few times different Dutch lessons and I always quit after some lessons, because I used to get bored and I lost motivation. What I love about The Way to More is the way that Patricia handles the classes, very diverse and customized, we mostly talk, but we also learn grammar, vocabulary, and reading, but all with a funny touch. She is very good in communication and preparing the lessons. She is very good in giving feedback. I have fun in her classes and I have improved a lot!

Aida

Test
2020-06-09T21:33:01+00:00

Aida

I tried few times different Dutch lessons and I always quit after some lessons, because I used to get bored and I lost motivation. What I love about The Way to More is the way that Patricia handles the classes, very diverse and customized, we mostly talk, but we also learn grammar, vocabulary, and reading, but all with a funny touch. She is very good in communication and preparing the lessons. She is very good in giving feedback. I have fun in her classes and I have improved a lot!
0
0
Test